Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
ZUEBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Wojska Polskiego 20
89-400 Sępólno Krajeńskie
Podstawa prawna:

■Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie szczegółowych zasada działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010 Nr 228, poz. 1488)
■Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926) o ochronie danych osobowych.
■Statut Placówki.

Informacja o prowadzonych w placówce rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W placówce prowadzone są między innymi rejestry, ewidencje. archiwa:

■Alfabetyczny wykaz osób korzystających z pomocy poradni PP
■Rejestr wydawanych opinii i orzeczeń
■Rejestr kart indywidualnych,
■Księgi inwentarzowe,
■Rejestr pracowników,
■Ewidencja akt osobowych pracowników
■Protokoły Rad Pedagogicznych
■Protokoły z posiedzeń zespołów orzekających
■Rejestr korespondencji,
■Ewidencja czasu pracy,
■Ewidencja pieczęci i pieczątek,
■Ewidencja wyjść służbowych
■Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
■Rejestr wypadków przy pracy i wypadków,
■Archiwum dokumentacji placówki,

Sposób udostępniania:

■Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie placówce.
■Pracownicy placówki mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub placówki z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Pracownik poradni powinien umożliwić dostęp prawnym opiekunom do wyżej wymienionych dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,


Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:

Placówka wydaje opinie i orzeczenia według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, powołany na wstępie.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powoływanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 17.09.2020
Podpisał: Katarzyna Kowalczyk
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 4 173